SCHIMBAREA LA FAŢĂ a Domnului este una dintre marile sărbători ale creştinismului. In limba greacă, denumirea acestei sărbători este Metamorphosis, cu înţelesul de Transfigurare. Sfântul Antim Ivireanul este cel care i-a atribuit acestei sărbători o denumire deosebit de  sugestivă: Dumnezeiasca Înfrumuseţare a lui Hristos.

Iisus a urcat pe Muntele Tabor în Galileea,  însoţit de trei dintre ucenicii Săi: Petru, Iacov şi Ioan. Atunci, aceştia s-au convins că Iisus nu este doar un prooroc al lui Dumnezeu, ci Fiul Lui Dumnezeu. La scurt timp, în timp ce Iisus se ruga Tatălui Ceresc, ucenicii Săi au adormit . Când s-au trezit din somn , ei au avut parte de o privelişte “nemaivăzută”:

 Sfânta Evanghelie după Matei 17, 1-9
  • „Şi după şase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte.
  • Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina.
  • Şi iată, Moise şi Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El.
  • Şi, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voieşti, voi face aici trei colibe: Ţie una, şi lui Moise una, şi lui Ilie una.
  • Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, şi iată glas din nor zicând: “Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultaţi-L”.

 

Reclame